ATINA - DOČEK NOVE GODINE

6 dana/3 noćenja ~ Autobuski prevoz

A T I N A

Atina je glavni i najveći grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćni grad-država i poznati filozofski centar.

 

Atina je jedan od najstarijih svetskih gradova, čija se istorija beleži preko 3.400 godina. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici Atini.

 

Tokom Zlatnog doba, u 5. i 4. veku p.n.e, ovde su postavljene osnove današnje zapadne civilizacije. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo prelepih primera arhitekture, vajarstva, slikarstva, pesničke, govorničke i dramske umetnosti. Biser arhitekture je Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture. Grad je takođe kolevka demokratije, centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog i kulturnog života u Grčkoj.

DOČEK NOVE GODINE ~ ATINA

6 dana/3 noćenja ~ Autobuski prevoz Termin putovaja: 29.12. – 03.01.2018.
Cenaaranžmana do 15.11.~ 139 €

Informacije o aranžmanu

1. dan (29.12.) BEOGRAD

Polazak sa dogovorenog mesta u dogovoreno vreme (proveriti u agenciji tačno vreme i mesto polaska dva dana pred put). Vožnja kroz Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi preuzimanja putnika. Noćna vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (30.12. ) METEORI - ATINA

Dolazak na Meteore oko 10h. Fakultativni obilazak Meteorskih manastira sa pravom nazvanih svetskim čudom. Obilazak doline Tempi i crkve Sv. Petke u jutarnjim časovima. Za one koji ne žele fakultativni obilazak Meteora slobodno vreme u Kalambaki – gradić u podnožju Meteora . Planiran nastavak puta za Atinu je oko 13h. Dolazak u hotel oko 18h. Smeštaj u hotelima 3*, u širem centru Atine. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ( 31.12. ) ATINA- DOCEK NOVE GODINE

Doručak. Posle dorucka oko 9h polazak na panoramsko razgledanje Atine: trgovi Omonija i Sintagma,prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona,zaustavljanje kod Predsedničke palate sa prisustvovanjem smeni predsedničke straže (Evzoni), do 12:30h.Fakultativno odlazak na obilazak drevnog Akropolja je planiran oko 13h u trajanju od sat vremena (posebno se plaća ulaznica): Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon,Karijatide…Moguć izlet do novog olimpijskog kompleksa – panoramsko razgledanje i slobodno vreme za šoping u novom šoping-molu „The mall Athens“ ( www.themallathens.gr ) koji je u sastavu kompleksa. Za one koji ne žele na Akropolj slobodno vreme. Uveče DOČEK NOVE GODINE individualno na trgu Sintagma ili fakultativno u TAVERNI na Plaki. Noćenje.

4. dan ( 01.01.) ATINA – SUNION - GLIFADA

Kasni doručak, slobodno prepodne. Oko 12h mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za PIREJ, SUNION (Posejdonov hram - najlepši zalazak sunca), APOLONOVU OBALU i GLIFADU u trajanju oko 3.5h. Povratak u hotel je planiran 17:30h. U večernjim satima, individualni odlazak na reprizu Nove 2016.godine na nekom od gradskih trgova ili u taverni na Plaki. Noćenje.

5.dan ( 02.01. ) ATINA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela posle dorucka oko 9h i polazak za Litohoro. Dolazak u Litohoro oko 14:30h. Fakultativno mogućnost obilaska manastira SV.Dionisia. Za one koji ne žele fakultativni obilazak Litohora slobodno vreme u podnožju. Planirano vreme zadržavanja u Litohoru je izmedju 1 – 2h. Nastavak puta za Srbiju. Noćnja vožnja kroz Grčku I Makedoniju.

6. dan (03.01.2017.)

Dolazak na mesta polazaka u jutarnjim/prepodnevnim česovima . Kraj usluga.


 ARANŽMAN OBUHVATA:

 1. Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
 2. Smeštaj u Atini u hotelima 3* - u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po

hotelskom normativu). Hoteli se nalaze u širem centru Atine,

 1. Razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča,
 2. Usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju,
 3. Troškovi organizacije putovanja

o

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 1. Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
 2. Doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.
 3. Fakultativni izleti: *Ulaznica za Akropolj + Olympijski kompleks I “The Mall Athens” – 25€
 4. Doček Nove godine u taverni na Plaki - 65€
 5. Repriza dočeka 1.jan - 35€
 6. Izlet na Meteore 25€ o      Izlet za Sunion - 15€ o      Poseta Litohoru - 10€

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativniizletinisuobavezni deo programa i zavise od brojaprijavljenihputnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencijeino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu nazainteresovanibroj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

POLAZAK

 

BEOGRAD

 

PANČEVO

ŠABAC LOZNICA ZRENJANIN

 

NOVI SAD

 

NIŠ

 

FIRST MINUTE
*Važi do 15.11.

 

139€

 

144€

 

154€

 

149€

 

129€

REDOVNA CENA

 

149€

 

154€

 

164€

 

159€

 

139€

NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK Banke na dan uplate
o    Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti minimum 40%, ostatak najkasnije do 15 dana pred put

 1. Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti minimum 40%, ostatak, ostatak 60% do 6 rata BEZ KAMATE
 2. čekovima građana - na rate - 40% prilikom rezervacije, ostatak 60% na jednake rate do 15.01. Čekovi se ispisuju na datume 01./15. umesecu.

OPŠTE NAPOMENA:

  1. Proverite 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  2. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
  3. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
  4. Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  5. Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  6. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  7. Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  8. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIDLJIVIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih
putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza
putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 45, A MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA POLAZAK IZ BILO KOG DRUGOG GRADA OSIM BEOGRADA JE 10.

   CENOVNIK BR. 2 OD 16.10.2017 GODINE

ORGANIZATOR  PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJE FALCON (YUTA STANDARD) LICENCA BR.OTP 09 OD 27.02.2013 GODINE

 

TOP TOURS  COMPANY d.o.o. , Bulevar Dedpota Stefana 7, Beograd
MB: 20837969,  PIB: 107619223,  email:  office@toptoursad.com,
Tel: +381 11 2540452, Licenca: OTP 35/12, TR: 105-51538-33 AIK BANKA

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0008/2016 od 25.01.2016.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 30055573, od 25.01.2017.godine , Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad”.

       Mali porodični hotel sa 3*, povezan sa centrom grada metroom. Hotel ima restoran, bar i parking.     Svaka soba    ima tuš/WC, fen, TV, mini-bar i telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

 

 • HOTEL POLUS 3* - www.hotelpolus.hu
  Hotel sa 3*, povezan sa centrom grada gradskim prevozom. Nadomak hotela se nalazi Polus Shopping Centre, a na 500m od hotela se nalazi Asia Centre (najveći ovakve vrste u Evropi). Hotel ima restoran, bar i parking, salu za sastanke, kuglanu, zatvoren bazen, saunu, fitness. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

 • Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

 

 • HOTELI U CENTRU – nalazi se na oko 3- 5 km od strogog centra grada , na liniji gradskog prevoza  .

 

 • HOTEL BENCZÚR 3* sup http://www.hotelbenczur.hu/en.html
  Odlično lociran hotel u blizini centra Budimpešte.Hotel ima restoran, bar, konferencijsku salu, sef, parking i perionicu veša. Raspolaže sa 134 smeštajne jedinice. Sve su sa kupatilom, TV-om, telefonom, mini barom, Doručak se služi po principu samoposluživanja.

 

      Dobro lociran hotel u blizini centra Budimpešte.Hotel ima restoran,recepciju parking. Sve sobe su sa    kupatilom, TV-om , mini barom .Doručak se služi po principu samoposluživanja.

room 1
BEČ
Cena od € 69

Beč je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od  najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota.

Pogledaj opis aranžmana
room 1
DVORCI BAVARSKE
Cena od € 159

Impozantan broj dvoraca je izgrađen tokom prethodnih hiljadu godina u najjužnijoj nemačkoj pokrajini, Bavarskoj, čiji je glavni grad Minhen. Ove građevine su tokom vekova bile sedišta najvažnijih istorijskih događaja i u njima su živele najpoznatije ličnosti nemačke istorije.

Pogledaj opis aranžmana
room 1
PRAG
Cena od € 69

Još od srednjeg veka, Prag se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. Često ga nazivaju zlatnim gradom zbog bogate istorije i laskave titule stecišta kulturne elite.

Pogledaj opis aranžmana
room 1
BERLIN
Cena od € 169

Grad koji je do 1989. godine bio podeljen Zidom koji je razdvajao dve kulture - istočnu pod uticajem Sovjeta i zapadnu pod uticajem SAD, Britanije i Francuske, grad koji je posle Drugog svetskog rata pretrpeo teško razaranje i zbog toga nazvan "Vremenskom nulom", danas je jedan od najvećih i turistički najposećenijih gradova Evrope.

Pogledaj opis aranžmana
room 1
BUDIMPEŠTA
Cena od € 49

Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sentandreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno Vas neće ostaviti ravnodušnim.

Pogledaj opis aranžmana